clode

contact

Dragon Services Sp. z o.o. ul. Jaracza 52 90-249 Łódź
Wysyłając wiadomość, użytkownik wyraża - zgodnie z artykułem 6 punkt 1 litera a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w niej zawartych przez Dragon Services Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi, administratora danych osobowych użytkownika. Cel przetwarzania to udzielenie odpowiedzi na wiadomość użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności i Polityką plików cookie.
When sending a message, you express - pursuant to article 6 item 1 letter a of the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 of 27 April 2016 - consent to the processing of your personal data included therein by Dragon Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Łódź, your personal data controller, in order to answer your message . For more details please read our Privacy Policy and Cookie Files Policy.

Legal Note:

Dragon Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, based at 52 Stefana Jaracza Street, 90-249 Łódź, registered in the District Court for Łódź - Śródmieście in Łódź, XX Commercial Department of the National Court Register, under KRS number 0000587029, NIP 7322177021, share capital in the amount of PLN 5,000.00.

Nota prawna:

Dragon Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Stefana Jaracza 52, 90-249 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000587029, NIP 7322177021, REGON 363023758, Kapitał Zakładowy w wysokości 5 000,00 zł.

You're looking for a job?

See our job offers and become one of the Dragons.

Check our job offers

This site uses cookies in accordance with the Cookie Files Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser